...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 0 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Commander
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer
Dragon Ball Great


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Editor - Okno Zdarzenia.
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl

Edytor zdarzeń odpowiada za właściwości zdarzenia, ustawienia, opcje jak i zawartość do wyświetlenia (polecenia zdarzenia). W tym poradniku, wyjaśnie wszystkie funckje, związane z oknem poleceń wyświetlanym przy podglądzie zdarzeń.

OKNO ZDARZENIA


Edytor zdarzeń odpowiada za właściwości zdarzenia, ustawienia, opcje jak i zawartość do wyświetlenia (polecenia zdarzenia). Poniżej przedstawiono okno edytora zdarzeń oraz szczegółowy opis poszczególnych pól.1. Lista Zdarzeń:
Lista wszystkich zdarzeń, które istnieją na bieżącej mapie. Dwukrotne kliknięcie w nazwę zdarzenia, natychmiast przeniesie do jego lokalizacji w danej mapie. Również klikając PPM, możesz wyciąć / kopiować / wklejać / usunąć, zdarzenie z menu.

2. Nowa strona (kopiuj, wklej, usuń):
Strony, służą do dodawania i usuwania stron wydarzeń. Możesz mieć od 1 do 10 stron zdarzeń. Priorytetowa stroną będzie ta z większą liczbą. Ponadto znak "<" po lewej stronie opcji Nowy Strona dodaje nową stronę po lewej stronie , a "> Nowa strona" dodaje nową stronę po prawej stronie.

3. Przyciski stron:
Wybierz stronę zdarzenia do edycji

4. Ustaw grafikę zdarzenia:
Kliknij dwukrotnie na pusty obszar, aby wybrać grafikę dla zdarzenia. Możesz wybrać grafikę charsetu z dostępnych bohaterów, albo wkleić grafikę obszaru (tilesetu)

5. Ustawienia ruchu:
Wybierz ścieżkę ruchu dla zdarzenia. Dostępne są cztery opcje.


- Brak: zdarzenie stoi nieruchomo
- Ścieżka: można wyznaczyć zdarzeniu konkretną ścieżkę ruchu o której będzie chodzić
- Losowy: zdarzenie porusza się w losowym kierunku
- Do Bohatera: zdarzenie porusza się zawsze w stronę bohatera
- Szybkość: Jak sama nazwa wskazuje, prędkość, z jaką porusza się zdarzenie
- Częstotliwość: Dla każdej opcji ruchu za wyjątkiem brak ruchu, należy z rozwijanej listy menu wybrać częstotliwość wykonania ruchu. Zasięg wartości częstotliwości wynosi 1-8. Im większa wartość, tym zdarzenie częściej wykona ruch.
- Dynamika: odpowiada za prędkość animacji z jaką będzie klatkowana.

6. Opcje:
- Stała animacja: Podczas ruchu, zdarzenie będzie wykonywało animację ruchu zgodnie z wykonanym kierunkiem ruchu. Kiedy zdarzenie będzie stało w miejscu, animacja będzie nadal odtwarzana, stąd też nazwa Stała (animacja).
- Animacja ruchu: Podczas ruchu, zdarzenie będzie wykonywało animację ruchu zgodnie z wykonanym kierunkiem ruchu. Kiedy zdarzenie będzie stało w miejscu, to animacja nie będzie odtwarzana.
- Blokada obrotu: Zdarzenie będzie wyświetlało tylko ten kierunek, w którym zostało ustawione. Kiedy zdarzenie będzie stało w miejscu, animacja będzie nadal odtwarzana.
- Przenikanie: Zdarzenie będzie przenikać przez inne zdarzenia.
- Warstwa górna: Opcja odpowiada za nakładanie się zdarzeń. Jest to zakaz nakładania się zdarzeń na siebie podczas gry, niezależnie od ustawionej warstwy zdarzenia.
- Przestrzeń 1x1: Funkcja tworzy przy zdarzeniu przestrzeń (1x1), która będzie zwiększała zasięg jego kontaktu (dotknięcia). Zalecane ustawienie daje gwarancje dotknięcia zdarzenia.
- Podwyższenie: Jeśli ta opcja jest włączona, wydarzenie zostanie umieszczone 0,5 pola nad miejscem, w którym zostało umieszczone na mapie.

7. Warunek uruchomienia:
- Naciśnięcie przycisku: Zdarzenie zostanie uruchomione w momencie kiedy bohater naciśnie przycisk przy zdarzeniu
- Auto start: Zdarzenie zostanie uruchomione, jak tylko rozpocznie się gra, wszystkie inne polecenia są zatrzymane.
Uwaga Zaleca się zachować ostrożność, gdyż zdarzenia są wielką pętlą, jeżeli nie mają polecenia, by coś je wyłączyło (zatrzymało), to mogą w łatwy sposób zablokować grę.
- Równoległe zdarzenie: Zdarzenie zostanie uruchomione, jak tylko rozpocznie się gra, jednak działa równolegle we tle i nie przeszkadza innym zdarzeniom. Tego typu rozwiązanie sprawdza przy zbieraniu różnych informacji w celu stworzenia ciekawych efektu jak np. zegara w grze
- Dotknięcie bohatera: Zdarzenie zostanie uruchomione, jeśli tylko gracz dotknie innego zdarzenia.
- Dotknięcie zdarzenia: Zdarzenie zostanie uruchomione jeśli zostanie dotknięte przez inne zdarzenie.

8. Warunek uruchomienia - za pomocą zmiennej
Zdarzenie zostanie uruchomione w momencie, kiedy wartość zmiennej będzie wynosić pewną sumę np. [Własna0: właznazmienna=1], przy której trzeba wcześniej wprowadzić ustawienia wartości zmiennej:
- Większa niż: jeśli wartość zmiennej jest większa od wprowadzonej sumy.
- Większa lub równa: jeśli wartość zmiennej jest większa lub równa od wprowadzonej sumy.
- Równa: jeśli wartość spełnia równą sumę wartości zmiennej
- Mniejsza lub równa: jeśli wartość zmiennej jest mniejsza lub równa od wprowadzonej sumy.
- Mniejsza niż: jeśli wartość zmiennej jest mniejsza od wprowadzonej sumy.
- Różna od: jeśli wprowadzona wartość, różni się od sumy zmiennej
- Op.bitowy (Koniunkcja bitowa): koniunkcja binarna jest procesem stosującym na liczbach naturalnych, wykonując operacje na cyfrach zapisów binarnych tych liczb. Wynik zawiera jedynki na tych pozycjach, na których w obydwu ciągach występuję jedynka.

Przykład:
3 = 0 1 1
5 = 1 0 1
- - - - - -
0 0 1

Wynik: 1


9. Zasięg zdarzenia:
W przypadku warunków startu "Naciśnięcie przycisku", "Dotknięcie bohatera" lub "Dotknięcie zdarzenia", powoduje zwiększenie zasięgu zdarzenia. Użyj tego, aby stworzyć jedno zdarzenie, które obejmuje więcej niż jeden kafelek10. Grafika cienia:
Za pomocą tej opcji można ustawić cień postaci, oraz można go wyłączyć. Jest to bardzo pomocne w lokalizacji postaci w momencie kiedy wykonuje np. Skok.
- Human/Normal Shadow: Powoduje że przy postaci znajduje się cień
- No Shadow: Powoduje brak cienia przy postaci.11. Polecenia Zdarzeń:
Tutaj są wyświetlane wszystkie polecenia dotyczące aktualnego wydarzenia i strony.

12. Wyświetl polecenia zdarzenia:
Klikając w przycisk wyświetlenia zdarzenia, lub klikając w puste pole dwukrotnie LPM, wyświetla okno z poleceniami zdarzeń.

13. Gra testowa:
Po wprowadzeniu zmian w poleceniu zdarzeń, można szybko je przetestować i włączyć grę testową.

14. Dodaj oznaczenie/skok do oznaczenia:
Zaznacz w dowolnym miejscu w konsoli poleceń zdarzenia miejsce, do którego będziesz mógł szybko przeskoczyć w razie potrzeby. W przypadku kiedy oznaczysz kilka miejsc, po wciśnięciu "Skok do zdarzenia", automatycznie będziesz przeniesiony do oznaczonych miejsc, kolejno od góry, do dołu.


Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2024