...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 31 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Bit Man
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer
Dragon Ball Great


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Editor - Polecenie Zdarzenia: Wiadomość
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl


POLECENIE ZDARZENIA: WIADOMOŚĆ


Wstawienie wiadomości tekstowej, zdarzenie wyświetla wpisaną przez nas wiadomość. Inne polecenia, które są spokrewnione z tym poleceniem to:1. Pole wprowadzania wiadomości
Wpisz tutaj wiadomość, którą chcesz wyświetlić. Możesz także użyć znaków specjalnych

2. Czyść po wpisaniu
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obszar wiadomości zostanie wyczyszczony po każdym kliknięciu przycisku Wstaw lub Skomentuj.

2. Grafika twarzy
Wyświetl grafikę twarzy bohatera wprowadzając odpowiednie ID

4. Wymuś zamknięcie wiadomości
Funkcja przydatna tylko w przypadku wydarzeń równoległych. Jeśli zostanie wywołana, gdy wiadomość jest wyświetlana, bieżąca wiadomość to przymusowo zamknięte.

5 i 6 . Przyciski "Debugger", i "Czyść debugerra"
Zapisuje tekst jako komunikat debugowania i odpowiednio czyści okno debugowania. Działają one tylko podczas korzystania z okna debugowania

7. Komentarz
Wstawienie komentarza między poleceniami zdarzeń. Notatka dla twórcy.

8. Wstaw Tekst
Wstaw tekst, który będzie później wyświetlony jako wiadomość w grze. Po wstawieniu tekstu jeśli będzie wcześniej zaznaczona opcja "Czyść po Wstawieniu" konsola (pole z wpisanym tekstem) zostanie wyczyszczone i będzie można przystąpić do wprowadzenia kolejnego tekstu.

..:: ZNAKI SPECJALNE::..
\\ Wyświelenie znaku
\| Pauza
\. 1/4 sekundy opóźnienia w wyświetleniu tekstu po wprowadzonej komendzie
\^ Auomayczne zamknięcie okna wiadomości
\> Natychmiast wyświetla wprowadzony tekst (od znaku do końca linii)
\< Zatrzymuje natychmiast wyświetlony tekst wywołany poleceniem \>

\i[nr] Wyświetla ikone w wiadomości z folderu DATA/BASICDATA
\r[słowo, wyjaśnienie] Wyświetla słowo, a nad nim wyjaśnienie, kolor dla wyjaśnienia można znaleźć w BDS, rodzaj 12, dane 13
\sp[nr] Zmiana szybkości wyświetlanego tekstu
\v[nr] Wyświetlanie wartości liczbowej zmiennej
\s[nr] Wyświelanie wyrazu zawartego w zmiennej

\udb[A-B-C] Odwołanie do bazy danych użytkownika
\cdb[A-B-C] Odwołanie do bazy danych zmiennych
\sdb[A-B-C] Odwołanie do bazy danych systemowej

Znaczenie:
A: rodzaj
B: dane
C: pole
Za A-B-C należy podać liczby np [1:2:3]


Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2022