...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 37 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Bit Man
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer
Dragon Ball Great


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Editor - Polecenie Zdarzenia: Ustaw Wyraz
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl


POLECENIE ZDARZENIA: USTAW WYRAZ


Wczytuje specjalne wartości do określonej zmiennej i wykonuje obliczenia Metody przypisywania do zmiennej są następujące. Zmienna przypisana jest określana jako "lewa strona", a przypisywany ciąg to "prawa strona".1. Pole wyboru zmiennej: wybierz zmienną do przypisania i określ funkcję, czy ma być dodatnia, ujemna lub równa

Wprowadź wartość:
= Ustawia lewą stronę do prawej na równi
+= Ustaw prawą stronę do końca zmiennej "łańcuchowej" po lewej stronie
Kopiuj pierwszą linie od: Ustawia lewą stronę tylko na górną linię prawej strony
Wytnij pierwszą linie do: Odcina górną linię prawej strony i ustawia lewą stronę do niej. Innymi słowy, to usuwa pierwszą linię z prawej strony
Wytnij pierwszy znak od: Odcina pierwszy znak z prawej strony i ustawia na nim lewą stronę. Kody specjalne to szczególny przypadek; cięcie raz z \ A + da "\ A +", wycięcie raz z \ c [1] da "\ c [1]" itd. Kody zawierające ciągi, takie jak \ r [X, A], wycinają tylko część "\ r [".

Wczytaj zawartość pliku: Wczytuje plik o nazwie podanej po prawej stronie i przechowuje jego zawartość w formacie Zmienna łańcuchowa po lewej stronie. Użyj formatu "Data \\ test.txt" (użycie dwóch "\" jest bezpieczniejsze) po prawej stronie

Eksportuj nazwę do pliku: Zapisuje zawartość zmiennej łańcuchowej po lewej stronie do pliku o nazwie po prawej stronie.

Pobierz listę plików folderów: Pobiera listę plików w folderze podanym po prawej stronie i ustawia ją po lewej stronie. Każdy plik ma własną linię w przechowywanym ciągu, więc użyj polecenia "Wytnij pierwszą linię.", aby przetwarzać poszczególne nazwy plików. Zauważ, że zaszyfrowane foldery nie są obsługiwane (zwrócą <>). Usunięcie następujących wyrazów: Usuwa wszystkie wystąpienia ciągu po prawej stronie znalezionego w ciągu po lewej stronie.

Zastąp wyraz poniższym: Zastępuje wszystkie polecenia z lewego strony prawym wejściem (Na przykład: jeśli lewa strona to "aeiou", zastąpienie "e" przez "o" powoduje, że lewa strona to "aoiou". Podczas czytania. Plik danych rozdzielanych przecinkami (CSV), można go użyć do zastąpienia "," podziałami wierszy, co pozwala na przetwarzanie wiersz po wierszu.)

Wytnij z zniennej przed wyrazem Wycina zawartość z lewej strony, aż do wprowadzonego ciągu polecenia. (Przykład: jeśli lewa strona to "aeiou", cięcie do "i" daje "ae").

Wytnij z zmiennej po wyrazie Wycina zawartość z lewej strony, zaczynając po ciągu wpisanym w polu. (Przykład: jeśli lewa strona to "aeiou", cięcie po "i" daje "ou"). Jeśli określony ciąg nie zosał znaleziony, zwracany jest błąd "<>".

2. Zestaw wyrazów
Tekst: Wpisz tekst ręcznie. Możesz użyć tutaj specjalnych kodów, takich jak \ v [?] Lub \ s [?]
Zmienna: Odczytaj inną zmienną łańcuchową.
Wprowadzenie z klawiatury: Prosi gracza o wpisanie tekstu za pomocą klawiatury. Jeśli włączysz Anuluj, możesz anulować klawiszem Esc. W tym polu wejściowym można również wprowadzić język m.in japoński.
Zmienna przez wczytanie pozycji: Polecenie wczytuje zmienną łańcuchową o wartości podanej zmiennej w polu:
Na przykład: Jeśli wartość przechowywana w zmiennej to 3000002 (kod dla zmiennej ciągu nr 2), to przechodzi do odczytu zmiennej o ciągu znaków do nr 2

* Tylko w trybie Gry Testowej, podczas wprowadzania znaków z klawiatury, naciśnięcie F7 ~ F9, powoduje wyświetlenie okna debugowania lub naciśnięcie F11, ponownie załaduje dane pozwalające na zmianę rozmiaru czcionki tekstu. Jednak rozmiar czcionki jest ustawiany "na początku wprowadzania z klawiatury",

3. Ustawienie nazwy zmiennej (zamknij BDS przed użyciem) Ta sekcja umożliwia szybkie przypisywanie nazw do zmiennych łańcuchowych i zwiększanie ich wartości maksymalnej. Wybierz zmienną którą chcesz skonfigurować z rozwijanej lisy, wprowadź nazwę do przypisania i kliknij Przypisz nazwę

Przycisk "Kopiuj" kopiuje nazwę bieżącej zmiennej łańcuchowej z listy rozwijanej do pola "Nazwa zmiennej" w polu poniżej.

Przycisk "Rozmiar + 1" dodaje jeden do maksimum typu zmienna ciągła.


Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2022