...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 18 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Bit Man
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer
Dragon Ball Great


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Edytor - Lista Poleceń Debugowania.
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl

W tym poradniku dowiesz się, jakich można dowiedzieć się informacji używając klawiszy poleceń. Oraz jak sprawdzić informacje, które są zawarte w pliku projektu Game.exe.

LISTA POLECEŃ DEBUGOWANIA


Podczas gry testowej możesz użyć następujących poleceń z Game.exe.
Pamiętaj, że nie możesz ich użyć podczas bezpośredniego uruchamiania Game.exe

- Okno debugowania (F3)
- Przycisk "Zapisz dziennik / Save Log"
- Szczegółowa lista zrzutów (F7)
- Dane debugowania (F8)
- Lista zmiennych (F9)
- Wczytywanie dane (F11)

[Okno debugowania (F3)]
Jeśli w Edytorze zaznaczono opcję "Ustawienia gry" -> "Użyj okna debugowania", zostanie wyświetlone okno debugowania, takie jak to. Przy wciśnięciu F3 podczas gry testowej.
Nawet jeśli ta opcja jest zaznaczona, okno debugowania nie pojawi się po bezpośrednim uruchomieniu Game.exe. Okno debugowania działa tylko podczas gry testowej.

W oknie debugowania zostanie wyświetlony tekst wpisany do niego jako tekst debugowania za pomocą opcji "Pokaż wiadomość" oraz raporty o błędach. Aby ułatwić analizę debugowania, na końcu każdej wiadomości jest automatycznie dodawany tekst "MapEv#/CommonEv#/Line#"

[Przycisk "Zapisz dziennik"/ "Save Log"]
Kliknij przycisk "Zapisz dziennik/Save Log" w oknie debugowania, aby zapisać tekst z okna do pliku tekstowego. Plik nosi nazwę DebugLog.txt i znajduje się w tym samym folderze, co Game.exe.

[Szczegółowa lista zrzutów (F7)]
Naciśnięcie klawisza F7 podczas gry testowego, powoduje wyświetlenie listy wszystkich aktualnie wyświetlanych obrazków. Jest to przydatne do przeglądania pozycji obrazów, stanów wyświetlania i wydarzeń, które odpowiadają za ich wyświetlenie.[Dane debugowania (F8)]
Wciśnięcie F8 podczas gry testowej, pozwala zobaczyć nazwy wszystkich załadowanych obrazków i dźwięków aktualnie trwające programy typu parallel commons i trwające wydarzenia.
[Lista zmiennych (F9)]
Naciśnięcie klawisza F9 podczas gry testowej, pozwala zobaczyć wszystkie zmienne normalne, zmienne zapasowe, zmienne łańcuchowe, Zmienne systemowe.
[Wczytywanie dane (F11)]
Naciśnięcie klawisza F11 podczas gry testowej zaktualizuje pliki map, ustawienia zestawu kafelków, bazę danych bohaterów, bazę danych systemu, i Zdarzenia do ich najnowszych wersji. Baza danych zmiennych nie zostanie zaktualizowana. Ponadto, jeśli zostanie naciśnięty podczas wykonywania zdarzenia, proporcje zostaną zresetowane.

Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2022