...: Strona :...
News
Archiwum
Redakcja
Chat ( 44 )
Forum
Księga Gości
Imprezy
Linki
Wymiana
Radio

- Download -
Programy
Gry
Zasoby
Music
Sound
Inne

- RPG Maker -
RPGUNITE
RPGMZ
RPGMV
RPGVXAce
RPGVX
RPGXP
RPGME
SimRPG95
RPG95
WRPGE

- Projekty -
Astromid
Eden Universe
Pogromca II
Virtua Twierdza

- Krypta -
Kompendium
Scenariusze
Questy
Artykuły

...: Buttony :...
Goniec RM (Archiwum)
Dragon Ball Nao
M.U.G.E.N Samouczek
Pokemon Crystal PBF
Pillars of Eternity POLSKA - największy portal Pillars of Eternity (Project Eternity)
Kroniki Fallathanu - Prawdziwy mmoRPG w przeglądarceModules -  the greatest and ultimate place for every tracked-music sympathizer


Informacje || Zgłoś nowe materiały
Krypta >> Kompendium

Tytuł: Wolf RPG Edytor - Interface Podstawy.
Opracował: Rubin
Email: rubinrpg@wp.pl

Pomoc: Lin
Email: lin@rpg.int.pl

Tym razem zajmiemy się interfacem programu, omówieniem przycisków i ich funkcjonalności.

INTERFACE - PODSTAWY

[1] Przyciski do tworzenia nowej mapy i zapisywania bieżącej mapy
[2] Przyciski do wyboru i edycji warstwy mapy (1 ~ 3) i warstwy zdarzenia (Ev). Użyj ich, aby przełączać się między tym, co chcesz edytować. Kliknięcie przycisku Warstwa mapy spowoduje wyświetlenie okna układu mapy.
[3] Zmień skalę mapy, od 1/1 do 1/8. Przydatne, aby uzyskać widok całej mapy
[4] Narzędzia rysunkowe używane do tworzenia map. Od lewej do prawej: Ołówek, Wypełnienie, Kwadratowe wypełnienie, Automatyczne tworzenie mapy, Cofnij
[5] Bazy danych: (od lewej): Baza Danych Użytkownika/Zmiennych/Systemu
[6] Narzędzia związane z mapami. Od lewej do prawej: ustawienia zestawu tilesetów, ustawienia mapy, ustawienia typowych zdarzeń, wybór mapy
[7] Rozpoczyna grę testową. Podczas odtwarzania testowego można nacisnąć klawisz F8, aby sprawdzić załadowane pliki i używane obrazy, oraz klawisz F9, aby wyświetlić wszystkie zmienne.
[8] Obszar edycji mapy.

[DODATKOWE OPERACJE]
- Z "Warstwą między 1 - 3":

Kliknij LPM: Namaluj bieżący chip na mapie
Kliknij PPM: Funkcja kroplomierza (kopiowania). Przeciągnij, kursorem po mapie, aby malować chip-set
CRTL + PPM: Funkcja kopiowania wszystkiego. Przeciągnij i skopiuj wszystko z obszaru na warstwach 1 ~ 3
CRTL + LPM: Funkcja wklejania wszystkiego. Wklej wcześniej to co skopiowano z obszaru na warstwach 1 ~ 3
SHIFT + LPM: Automatycznie łącznie chipsetów w trakcie dycji obszaru.

- Z "Warstwa zdarzenia (Ev)"
LPM (na mapie): Wybór zdarzenia
LPM x2 (na mapie): Stwórz i edytuj zdarzenie
PPM: Wyświetl podmenu (dodatkowe operacje)

- Między "Warstwą 1 ~ 3" a "Warstwą zdarzenia (Ev)":
Przewijanie Mapy: Przeciągnij góra/dół kółkiem myszy, lub wciśnij spacje + przesuń mysz
Zmiana zdarzenia na mapie: Ctrl + Shift + klawisze strzałek (góra / dół / lewo / prawo)

- Klawisze skrótu
1 ~ 4: Zmień warstwę (1 ~ 3 = warstwy, 4 = warstwa zdarzenia)
Ctrl+S: Zapisz mapę
X: Wytnij zdarzenie
C: Kopiuj zdarzenie
V: Wklej zdarzenie
Delete/Backspace: Usuń zdarzenie

[Okno mapy]
Pojawia się automatycznie po kliknięciu przycisku Warstwa mapy (1 ~ 3). Kliknij LPM, aby wybrać chip do użycia, a następnie umieść go na mapie w oknie głównym. Możesz przeciągnąć, aby zaznaczyć wiele elementów jednocześnie. Podczas wybierania pojedynczych kafelków zostanie wyświetlony numer chipa, tag i ustawienia.

Twierdza RPG Maker || RPG Maker Polska
2002-2022